Kan en BMI formel fortælle, om du er sund eller i god form?

BMI er et omdiskuteret værktøj til at bestemme, om man er sund eller ej. I denne artikel får du svaret på, hvad BMI kan og IKKE kan fortælle om din sundhed.

Hvad er mit Body Mass Index?

Adolphe Quetelet er manden bag udformingen af af den moderne BMI formel, som et screeningsværktøj til at forudsige risiko for sundhedsproblemer for udvalgte befolkningsgrupper. Sidenhen har BMI været et værktøj, som dels har været udskældt for dets upræcise kategoriseringer.

Modellen kan være et nyttigt værktøj, hvis man anvender det i rette kontekst, og i denne artikel gennemgår vi, hvad det er, og hvordan en BMI fomel bruges og fortolkes.

Når man udregner sit body mass index, så er der to variabler, som er med til at bestemme om man er overvægtig eller undervægtig: Ens højde og vægt. Forholdet mellem de to tal, er det, man skal bruge for at udregne sin body mass index.

Det tal, man får fortæller så om man er overvægtig, normal eller undervægtig. BMI bruges meget indenfor sundhed og kan nemt udregnes.

Tallet fortæller forholdet mellem din højde og vægt. Hvor meget muskelmasse, man har på kroppen eller, hvor meget ens fedtprocent er, kan BMI ikke udregne.

Sådan bruger du en BMI formel:

Det første du skal bruge er en almindelig badevægt til at veje dig. Noter hvad du vejer i kologram. Dernæst skal du måle med et målebånd, hvor høj du er i meter. Når du har de to tal, kan du udregne dit bodymass index med denne BMI formel:

BMI = Vægt / (højde x højde)

Vejer man eksempelvis 75 kilogram og har en højde på 180 cm, ville beregningen for BMI se således ud:

75 / (1,8 x 1,8) = 23

I dette tilfælde har personen en BMI på 23 ud fra ovenstående formel. Men hvad betyder det egentligt og er det normalt?

personlig traener Niels Training

DOWNLOAD MIN GRATIS E-BOG

Lær af mine erfaringer og undgå de fem kritiske fejl, som bremser din træning.

    gratis e-bog om styrketræning fra personlig træner niels training

Hvad er en normal BMI?


Man kan have to personer med meget forskellig kropsbygning og kropssammensætning men have samme BMI. Hvordan kan det så lade sig gøre? Det kan det i kraft af, at denne bmi formel kun tager højde for vægt og højde. Den fortæller ikke hvordan din kropssammensætning er. Den angiver blot, hvordan din vægt og højde er i forhold til hinanden

BMI for mænd

Du har måske fået at vide, at dit BMI er for højt/lavt eller lige på grænsen til, hvad der er normalt. I dette afsnit vil jeg komme ind på, hvordan inddelingerne ser ud. Igen er det værd at huske på at det er højden og vægten, som bestemmer BMI værdien.

BMI lavere end 18,5 = undervægtig

BMI mellem end 18,5-25 = normalvægtig

BMI over 25 = overvægtig

Nedenstående billede, giver et meget på billede på klassifikationen af BMI.

beskrivelse af normal bmi for mænd

BMI for kvinder

Som det står i formlen for BMI, så er der ikke forskel på, om du er mand eller kvinde, når du udregner dit body mass index. Det er kun højden og vægten, der spiller ind på, hvorvidt du falder i en højere eller lavere kategori. Derfor gælder samme inddeling som ved mændene ovenfor:

BMI lavere end 18,5 = undervægtig

BMI mellem end 18,5-25 = normalvægtig

BMI over 25 = overvægtig

Ligesom for mænd, så er nedenstående billede også et fint visuelt eksempel på, hvordan opdelingen af kategorierne af BMI ser ud.

beskrivelse af normal BMI for kvinder

Mangler du hjælp til at ændre dine kost- og træningsvaner?

BMI for børn

Der er dog undtagelser, når det kommer til børn. Hvordan kan det så være? Jo BMI bruges hovedsageligt på voksne, fordi børn gennemgår perioder med store ændringer i højde og vægt, hvorfor BMI kan være svært at bruge som et nyttigt måleredskab for sundhed.

Derfor har WHO lavet følgende graf, så man med rimelig sikkerhed, kan sammenligne højde vægt i forhold til barnets alder for at fastslå, om man er overvægtig/undervægtig eller har risiko for at blive det i voksenlivet.

Her ses det altså at har man eksempelvis et barn med en BMI på 16, så vil dette altså svare til, at barnet bliver overvægtig i voksenlivet, hvis den nuværende livsstil fastholdes. Det giver forældre muligheder for, at gribe ind tidligt, så der kan ændres på kostvanerne for at barnet ikke udvikler større risiko for overvægt og sundhedsproblemer såsom fedme, diabetes, hjertekarsygdomme mm.

BMI formel for piger 9-15 år:

Børn kan være svære at få brugbar information fra ift. BMI. Derfor har WHO lavet en BMI-beregner, hvor man kan følge den beregnede udvikling ud fra den BMI barnet har lige nu. Farverne og tallene indikerer grupperingerne ud fra idealvægt.

Ligger man mellem 0-2 er barnet normal og tæt på idealvægt.

Ligger man over 2, vil man blive betegnet som værende overvægtig.

bmi formel for piger, som viser sundhed og risiko for overvægt eller undervægt

BMI formel for drenge 9-15 år:

Ligesom for unge piger, så har WHO også lavet en BMI-beregner for unge drenge, hvor man kan følge den beregnede udvikling ud fra den BMI barnet har lige nu. På grafen kan man se, hvad en normal BMI er i forhold til deres alder. Farverne og tallene indikerer grupperingerne ud fra idealvægt.

Ligger man mellem 0-2 er barnet normal og tæt på idealvægt.

Ligger man over 2, vil man blive betegnet som værende overvægtig.

bmi formel for drenge, som værktøj til vurdering af risiko for overvægt og undervægt samt sundhed

Man kan altså bruge ovenstående grafer til at forudsige risikoen for, om ens barn kommer til at blive overvægtig eller undervægtig, når de bliver ældre.

En normal BMI er altså meget afhængig af alder. Er man over 19 år, så kan man bruge ovenstående BMI tabel sammenholdt med billederne. Vil man vide, hvad et normalt BMI er for børn er, så kan man benytte WHO’s BMI beregner.

Bestemmelse af kropssammensætning


BMI fungerer rigtig godt på befolkningsgrupper, men meget dårligt når det kommer til individer. Når man udregner body mass index, så er det som sagt kun højde og vægt, der medregnes.

I forhold til sundhed, så er der stor forskel, om ens kropsvægt består primært af eksempelvis fedt eller muskelvæv. En person med meget fedtmasse på kroppen har en øget risiko for en række livsstilsrelaterede sygdomme, hvorimod en person med mere muskelmasse har en lavere risiko for visse sygdomme.

Derudover, så er placeringen af fedt på kroppen også af betydning for sundhed. Har man meget fedtvæv omkring organerne, er man i større risiko for at udvikle forskellige livstidssygdomme.

Når man ser på en kropsanalyse, så er en bmi formel ikke et godt værktøj.

Istedet er der en række forskellige metoder til måling af kropssammensætning og fedtprocent, man kan bruge. De fleste er relativt nemme og billige at få foretaget, mens andre er mere omfattende.

I nedenstående afsnit får du et kort oprids over de mest anvendte metoder til en analyse af kropssammensætning.

Målemetoder til kropssammensætning


Fedttangsmåling af fedtprocent

Til at bestemme, hvor høj en fedtprocent, man har, kan man bruge en fedttangsmåler. Med en fedttangsmåling måler man sin hudfold på udvalgte steder på kroppen. Man kan med forholdsvis stor præcision sige, hvor høj en fedtprocent man har. Det er vigtigt, at man får foretaget en måling af sin fedtprocent af nogen, som er uddannet i fedttangsmålinger.

Hvis man ikke får lavet sin måling af professionelle, så risikerer man, at man ikke kan bruge tallene.

Fordele: Man kan med stor præcision bestemme fedtprocent. Det kræver kun en fedttang, som kan anskaffes relativt billigt.

Ulemper: Man skal have den rette erfaring og certificering til brug af fedttangsmålinger for at kunne udføre dem. Det kan desuden være intimiderende at skulle klædes af og måles af en fremmed person.

Bio-impedans måling af kropssammensætning

Denne målemetode er meget anvendt hos flere sundhedsprofessionelle herunder kostvejledere, personlig trænere, diætister mm. til mål af kropssammensætning.

Måden en bio-impedans måling foregår på er ved, at der sendes en svag elektrisk strøm gennem kroppen. Den modstand som strømmen skal overkomme for at komme gennem kroppen, kan man så bruge til at udregne kropssammensætningen. Der er forskel på, hvor meget modstand der er for strømmen til at kunne passer afhængig af, om det muskel eller fedtvæv, man har mest af.

Med en bioimpedans måling får du bl.a et overblik over:

  • Hvor høj en fedtprocent du har
  • Hvor meget muskelmasse du har
  • Vægt
  • Kropssammensætning fordelt på kroppen

Fordele: Meget præcis målemetode, som er nem og hurtig at foretage.

Ulemper:Medmindre du er i et forløb hos en personlig træner, kostvejleder eller diætist kan det være besværligt at få lavet en bio-impedans måling.

DEXA-scanning til kropssammensætning

En DEXA-scanning regnes for at være den gyldne standard i forhold til kropsanalyse. Det er den mest præcist metode til at bestemme kropssammensætning herunder fedtprocent og muskelmasse. Med en dexa-scanning kan du få et totalt overblik over kropssammesætning. Det vil sige ikke blot muskel- og fedtmasse men også elementer såsom mineralstatus mm.

Fordele: Den mest præcise målemetode til bestemmelse af kropssammensætning.

Ulemper: Meget svært at adgang til at få foretaget en dexa scanning for almindelige personer.

Badevægt til vejning

De fleste har garanteret haft en badevægt stående ude på badeværelset. Den står og stirrer ondskabsfuldt og fordømmende på dig og indgyder næsten automatisk til dårligt selvværd. Hvordan får du det bedste ud af din badevægt? Smid den ud!

For de flestes vedkommende er en badevægt ikke en særlig god løsning til at vurdere, om man bliver mere eller mindre sund som følge af en livsstilsændring. Det er korrekt, at er man meget overvægtig, så kan en badevægt være udmærket i starten og en stor motivator, da man helt præcist, vil kunne se, om man gør fremskridt.

Der hvor det kan blive et problem er, at man når man nærmer sig en normalvægt eller lav fedtprocent, så vil det blive meget svært at skelne imellem, om man tager fedt eller muskler på.

Når du stiger op på vægten, så måler den jo HELE din kropsvægt. Det vil sige muskler, fedt, væske, knoglemasse mm. Det som du er interesseret i er fedt og muskelmassen, men det kan være meget svært at få et klart overblik over, hvad der er hvad, når du stiger op på badevægten.

Fordele: Kan være god motivation til et vægttab, da man får præcise vejninger at forholde sig til.

Ulemper: Badevægten viser ikke, om du taber dig i fedt- eller muskelmasse.

Spejlbillede af dig selv

Dette er en af de mest simple, men også effektive metoder til at bestemme kropssammensætning. Årsagen er simpel: Det er nemt at se forskel rent visuelt på, hvordan en “tyk krop” ser ud i forhold til en muskuløs krop.

De fleste har også adgang til at få taget deres spejlbillede, og det kan nemt gøres i private rammer, hvor man ikke føler, at man udstiller sig selv på samme måde, som hvis man skal klædes af overfor andre.

Der er flere forskellige metoder til at tage et gode spejlbillede af sig selv, men for at du kan bruge et spejlbillede til at se, om du har tabt dig, så er der et par ting, man skal have styr på, når man tager sit spejlbillede:

  • Tag alle billeder under præcis samme rammer (lys, tid på døgnet, vinkel mm.)

Det er rigtig vigtigt, at du husker dette hver gang du tager billeder af dig selv i dit vægttabsforløb, da du ellers ikke kan bruge billederne til noget og i værste fald kan det være demotiverende i forhold til dit vægttab.

Sådan tager du spejlbilleder af dig selv til et vægttabsforløb:

Tag 1-2 billeder forfra, fra siden og bagfra. Lyset skal være neutralt og du må ikke have spist/drukket noget inden du tager billederne. Sørg for at stille dig på samme position hver gang du tager billederne.

Fordele: Hurtigt og meget nemt at tage sit spejlbillede. Man kan med stor præcision se, om man har taget muskelmasse eller fedtmasse på. Det kan desuden gøres i private rammer.

Ulemper: Lys og vinkler kan manipuleres og gøre, at billederne ikke kan bruges pålideligt.

Hofte-tajle mål

Dette er en af de mere simple, men også praktiske måder at foretage mål af kropssammensætning på. Da det hovedsageligt er fedtmassen omkring maven, man måler på, har man en god indikator for om man har et sundt vægttab. Det vil sige et vægttab, hvor man taber sig i fedtmasse og ikke muskelmasse.

Desuden, så er en hofte-tajle ratio på højest 0,8 for mænd/0,9 for kvinder forbundet med nedsat risiko for at udvikle livsstilssygdomme, da man gennem et vægttab i fedtmasse nedbringer det fedt, som sidder omkring kroppens organer.

Fordele: Hurtigt og meget nemt at foretage. Man behøver ikke særligt udstyr ud over et målebånd. Det kan desuden gøres i private rammer. Hofte-talje mål er desuden en god indikator for sundhed og ændringer i fedtprocent/ fedtmasse.

Ulemper: For at være sikker på at kunne bruge målene korrekt, skal man være helt sikker på, at man altid måler samme sted på kroppen. Desuden må man ikke “trække maven ind” eller på anden vis ændre på forudsætningerne for sine mål.

Sundhed handler ikke (kun) om din BMI


Efter at have læst ovenstående artikel omkrig hvad bmi er og hvad en bmi formel kan fortælle dig, så vil du vide, at der er store usikkerheder forbundet med formlen. Når man anvender bmi på befolkningsgrupper, så har den vist sig at være et udmærket værktøj.

Men til dig, som gerne vil tabe sig, være sundere og have større livskvalitet, så er en BMI formel ikke et værktøj, som jeg kan anbefale dig at bruge.

Man kan eksempelvis opleve, at man har en BMI på 27 og så efter at have trænet i 6 måneder stadig at ligge på 27. Selvom du måske har tabt fedtmasse og opbygget muskler, så vil tallet være det samme. Dette kan gøre, at man mister motivation til at fortsætte sin livsstilsændring og er misvisende for den fremgang, du faktisk har fået med dit vægttab.

Jeg vil istedet anbefale dig disse to til at måle din kropssammensætning:

Spejlbillede og hofte/talemål

Årsagen er, at de er meget nemme at uføre og kan laves i det private. Samtidig giver disse målemetoder et ret godt billede af din kropssammensætning. Der er en stor visuel forskel på fedt kontra muskelmasse på et spejlbillede, som gør det nemt at se forskel.

Hofte-taljemålet er også et godt værktøj, da ændringer i taljemålet i langt overvejende grad vil være grundet reduktion i fedtprocent fra et vægttab. Således har du altså to gode og meget praktiske værktøjer til at måle din fremgang for et vægttab uden at skulle investere mange penge hos en kostvejler, personlig træner og lignende for at måle din fremgang.

 

Referencer:

Vil du have resultater med din træning?

Mit navn er Niels, og jeg hjælper mine klienter til at komme i deres livs form.

Skal jeg også hjæpe dig?

Mangler du hjælp til dit vægttab?