Sådan laver du et godt træningsprogram!Der findes ikke noget træningsprogram til styrketræning, som er perfekt i alle sammenhænge!

Et godt tilrettelagt træningsprogram er essentielt for at få fremgang og undgå skader. I denne artikel får du den nødvendige viden, så du kan lægge dit eget program! Du vil få en introduktion til de elementer et træningsprogram til styrketræning er bygget op omkring samt, hvordan man effektivt kan tilpasse dem ens program. Dernæst vil jeg vise dig et par eksempler på klassiske opbygninger af træningsprogrammer.

Det er ofte sådan, at hvis man kender nogen, der har haft succes med et program, så prøver man den samme metode. Problemet med dette er, at det sjældent virker på dig, som det gjorde for ham din ven, der fik gode resultater. Derfor er det vigtigt at vide, hvordan du sammensætter dit eget program som passer til lige netop dig og dine målsætninger.

Målsætningen med et træningsprogram


For at kunne sætte et godt træningsprogram sammen, er det vigtigt at have styr på et par ting først:

Hvor vil du gerne hen med træningen? De mål du har med træningen, vil være det som sætter kursen for, hvordan programmet er sat op. Vil du gerne have større muskler? Ønsker du lære, hvordan man taber sig? Vil du gerne blive stærkere eller noget helt tredje?

Det er vigtigt at have en ide om, hvad det er man er ude efter, fordi træningsplanen vil se forskellig ud alt efter målsætningerne. Dette skal gerne gøres som noget af det første, før man begynder at udarbejde sin træningsplan.

Udvælg et mål for dit træningsprogram

Smart model er et værktøj til at lave målsætninger i et træningsprogram til styrketræning

Prøv at lægge mærke til forskellen i nedenstående eksempel. Målsætningen er indenfor samme omåde nemlig vægttab, men det vigtige er, hvordan det bliver formuleret:

Jeg vil gerne tabe mig og blive fit” vs. “jeg vil gerne tabe mig 5 kg. på 3 måneder“.
Jeg vil gerne blive stærk” vs. “Jeg vil gerne stige mit dødløft med 15 kg på 6 måneder.”

Hvis man anvender SMART-modellen til at se på, hvorvidt disse er gode målsætninger, står det hurtigt klart, at nummer 2 er en bedre strategi. Det er mere specifikt formuleret, målbart og har en afgrænset tidshorisont.

Når det kommer til at vurdere, hvorvidt man er nået i mål med sin træning, så er det vigtigt at kunne sige med sikkerhed, om man har haft succes eller ej. For hvornår er man “fit” eller “stærk” eksempelvis.

Der er det meget mere objektvt, hvis man istedet har gjort begrebet “stærk” konkret, ligesom eksemplet, hvor målsætningen var at stige i dødløft med 16 kg. Her er det meget nemt evaluere, da man jo enten kan løfte 16 kg mere eller ej.

Hvorvidt det er realistisk, er så en vurdering ud fra det udgangspunkt, klienten kommer med. Er målet afgrænset og konkret, er det også mere håndgribeligt at motivere sig selv til, da det ikke bliver en tåget og uklar målsætning, som man ikke har en strategi for.

Principper for et godt træningsprogram


Der er nogle fællestræk ved gode træningsprogrammer. Forinden bør man have gjort sig en masse overvejelser om, hvordan det er sat op, og så det er individuelt tilpasset til den person, der følger det. Det er her en personlig træner, kan hjælpe dig til at tage træningen til et højere niveau.

En personlig træner sikrer dig, at du får lagt et program, hvor der er taget højde for relevante faktorer ved programlægning.

I nedenstående afsnit, vil jeg vise dig, hvad du skal have med i overvejelserne, når du planlægger dit program.

Progression i et træningsprogram

Progression i et træningsprogram til styrketræning sikrer, at du bliver stærkere

Gode træningsprogrammer har det til fælles, at der er indbygget progression. Der skal være en stigning i belastningen over tid, så man får de ønskede tilpasninger og kommer tættere på ens målsætning. Du skal kunne spore fremgang indenfor det, du gerne vil forbedre dig i, når du har afsluttet dit træningsprogram.

Det betyder ikke, man skal stige i kilo fra træning til træning, men der er nødt til at være indarbejdet progression i træningsprogrammet. Det kunne eksempelvis være, at man tidligere kunne lave ens 5 RM på 50 kg i en øvelse, men at man nu kan lave sin 10 RM på 60 kg.

Nedenstående variabler, som jeg gennemgår nu, er det dit træningsprogram til styrketræning kommer til at være bygget op omkring. Det er en rigtig god ide at have kendskab til disse, så du har styr på, hvilke knapper du kan skrue på for at få progression.

Individualisering af træningsprogram

Det program, der virkede for ham den store nede i træningscenteret vil højest sandsynligt ikke virke ligeså godt for dig. Vi responderer forskelligt på den træning, vi laver også selvom, programmet måske er det samme. Derfor er det vigtigt at tage højde for, at træningen skal passe til lige netop dig!

Du har styrker, svagheder, preferencer mm. som andre måske ikke har, og derfor er det også vigtigt programmet er tilrettelagt dig.

Det kunne eksempelvis være, at du har svært ved at holde et godt opspænd omkring ryggen i et dødløft, men at programmet dikterer du i den pågældende træning skal løfte tæt på maks. Det er selvfølgelig ikke hensigtsmæssigt, og må man så kigge på, hvordan dine svagheder bliver adresseret ordenligt.

Struktureret opbygning af et træningsprogram

Dette kan kædes sammen med ovenstående afsnit omkring progression. For at der er en reel udvikling at spore, skal der være en struktureret opbygning af dit træningsprogram til styrketræning. Laver man tilfældige øvelser med tilfældige belastninger uden at have gjort sig overvejelser om hvorfor, så kommer man sansynligvis ikke til at nå derhen, hvor man gerne vil.

Der skal være struktur på hvert træningspas og over hele den periode, som programmet forløber over. Det betyder ikke, at programmet skal være kedeligt at udføre. Der kan sagtens inkorporeres sjove øvelser eller andet, men bliver det kastet tilfældigt rundt i programmet, er resultaterne også tilfældige.

Træningsprogram til styrketræning


Der er mange knapper at skrue på for at sikre sig varig progression. Nedenfor forklarer jeg de elementer, et træningsprogram er bygget op omkring, og hvordan disse gerne skal pege henimod dine mål. Når du har styr på disse, er du bedre klædt på til at forstå, hvad der indgår i et træningsprogram.

Intensitet

Dette kan også i daglig tale betegnes som de kilo, du løfter i en given øvelse. Med andre ord er det altså den belastning kroppen udsættes for. Der kan godt opstå forvirringen over, hvordan intensiteten forstås, da ordet intensitet anvendes som synonym for hvor udfordrende en øvelse føles. Dette er noget helt andet, og mere subjektivt en begrebet intensitet.

En af de mest almindelige måder at udtrykke intensitet på indenfor styrketræning er ved begrebet RM eller % af RM. RM er en forkortelse for “repetition maximum”, og udtrykker det maksimale antal gentagelser, man kan udføre med en given belastning. Øger man belastningen, vil man kunne tage færre gentagelser. Sænker man derimod belastningen, kan man køre flere gentagelser.

Nedenstående er grundlæggende retningslinjer, så du har et overblik over, hvor stor intensitet du skal træne med for at opnå bestemte træningseffekter.

10-20 RM = Grundlæggende styrketræning.

5-10 RM = Intensivering med fokus på styrke og eller hypertrofi.

1-5 RM = Maksimal- og eksplosiv styrketræning.

Det er vigtigt at sige, at der selvfølgelig ikke helt så skarp en opdeling i den virkelige verden. Man kan eksempelvis godt opnå hypertrofi med 3 reps ligesom, man også kan med 15 reps. Når jeg deler det op på denne måde, er det tanken, at det bliver mere overskueligt at komme godt og sikkert i gang med styrketræning.

Volumen

Volumen er et udtryk for den totale mængde arbejde som udføres. Denne kan angives på flere måder, men bliver typisk brugt som et udtryk for antal gentagelser x sæt for en given øvelse, træningssession eller uge.

Det er vigtigt at have et overblik over, hvor meget arbejde der laves, så man kan planlægge om man skal sænke, forøge eller bibeholde den mængde, man træner en given øvelse med.

Når du påbegynder og afslutter en øvelse, har du lavet ét sæt. Antallet af sæt bestemmes af, det antal gange, du påbegynder en bevægelse som er afbrudt af en pause. Det vil sige at tager man eksempelvis 10 gentagelser og holder derefter 60 sekunders pause for så at gøre det endnu en gang, da har man lavet 2 sæt i alt.

Antallet af sæt, man udfører vil typisk have et omvendt forhold til at antallet af gentagelser, man bør lave. Det vil sige, at laver man flere gentagelser, er færre set tilstrækkeligt for at få en træningseffekt. Laver man få gentagelser, ville man skulle lave flere sæt for at få en effekt.

En tommelfingerregel for hvor mange sæt, du bør lave i forhold til gentagelser er:

10-15 RM = 2-4 sæt

4-10 RM = 4-10 sæt

1-3 RM = 1-10 sæt

Styrketræningsøvelser

Hvilke øvelser skal indgå i dit træningsprogram til styrketræning? Som udgangspunkt, er det en god ide at vælge “store” basisøvelser, der inkorporer flere led på én gang også kaldet flerledsøvelser. Det kan hjælpe til, at du får trænet hele kroppen ligeligt og derved ikke overser visse dele af kroppen.

Der er tilfælde hvor isolationsøvelser kan have deres plads, men som udgangspunkt er det fornuftigt at prioritere flerledsøvelser højere.

Hvor mange øvelser bør man så lave? Dette afhænger af flere variabler herunder intensitet, volumen mm. men imellem 1-10. Er træningen meget specialiseret vil antallet af øvelser ligge i den lavere ende. Er den i en mere generel og opbyggende fase, kan man med fordel køre flere øvelser.

Nogle af de klassiske er, som kan findes på Niels’ Training på Youtube er:

Back Squat

Dødløft

Bænkpres

Armhævninger

Ovenstående øvelser bliver udført med vægt, men man kan sagtens lave disse ved brug af egen kropsvægt. Læs eventuelt indlægget om kropsvægtstræning for at få inspiration til, hvordan dette gøres, hvor du også kan lærer, hvordan man står på hænder!

Hvordan vælger man øvelser til styrketræning?

Når du har klarlagt, hvilke øvelser du gerne vil lave i henhold til dine målsætninger, så er det det næste element at overveje i hvilken rækkefølge, du laver øvelserne. Da kroppen ikke er uudtømmelig for energi, er det vigtigt at prioritere, hvad der er vigtigst.

For at du kan få størst udbytte af øvelserne i dit træningsprogram, kan følgende være en god huskeregel:

 1. Teknisk krævende øvelser
  Øvelser som er teknisk svære at udføre, kræver stor koncentration. Det er vigtigt, du er mentalt og fysisk frisk til disse for at sikre dig, at du indlærer øvelsen korrekt og potentielt undgå dumme skader. Det er her de vigtigste øvelser i dit træningsprogram, skal ligge.
 2. Flerledsøvelser
  Når du har afsluttet de(n) vigtigste øvelser først, kan du gå i gang med de flerledsøvelser, som er næstvigtigst. Det kunne eksempelvis være squat, dødløft, chin ups mm. Det er en god strategi at prioritere øvelser, der involverer flest mulige led først, for derigennem at inkorporere så stor en del af kroppen som muligt.
 3. Supporterende øvelser (støtteøvelser)
  Disse øvelser er, som navnet også antyder, støttende i forhold til de primære øvelser, du ønsker at forbedre. Det kan være du har særlige udfordringer i en øvelser, som kræver målrettet indsats, og ikke ville få nok opmærksomhed gennem de primære løft. Det kunne eksempelvis være at inkorporere isoleret bicep træning til at forbedre din styrke i chin ups.

Tempo

Den hastighed man udfører en bevægelse med betegnes for tempoet. Man kan lave en øvelse med flere forskellige hastigheder herunder langsomt, moderat og hurtigt. Tempoet man laver en øvelse med,vil være med til at bestemme det, der kaldes ‘time under tension’, som er et udtryk for den totale tid en muskel er under belastning i et set.

Udfører man et set med langsomt tempo, vil man i højere grad træne muskeludholdenhed. Er hastigheden hurtig eller eksplosivt, vil man omvendt træne eksplosiv kraftudvikling. Alt afhængigt af formål, kan man altså ændre på løftetempo for at opnå tilpasninger. En måde at angive tempoet i en øvelse på kunne se sådan ud:

Chin Up: 5 X 3 reps, T: 21X2

 • Første decimal: Eccentrisk fase (nedsænkning fra toppen til strakte arme).
 • Andet decimal: Isometrisk fase (pausen mellem bevægelse).
 • Tredje decimal: Koncentrisk fase ( trækket op til toppen af stangen/ringene).
 • Fjerde Decimal: Isometrisk fase (pausen inden nedsænkning begynder).

Pause

Denne betegnes som varigheden af den periode, der ligger mellem to set af en øvelse. Det vil sige fra at man stopper en øvelse og til at man påbegynder en øvelse igen. Længden af pauserne påvirker den effekt, man får ud af træning

Er målet maksimal styrke er et hensigtsmæssigt at holde længere pauser mens man, hvis der ønskes en større udholdenhed eller hypertrofi, kan træne med kortere pauser. Intensitet og varigheden af pause hænger tæt sammen. Jo større intensitet jo længere pause og omvendt.

10-20 RM = Op til 1 minut

5-10 RM = 1- 3 minutter

1-5 RM = 3-5 minutter

Træningsfrekvens – Fullbody og split træningsprogram?

Hvor mange træningspas, der udføres pr. uge eller hvor mange gange man gentager dele af sit program, betegnes for frekvensen. Du har måske hørt træningsfrekvens omtalt i forbindelse med eksempelvis fullbody træningsprogram’ eller et såkaldt ‘2 split træningsprogram.

Et fullbody program er typisk en struktur, man bør benytte hvis man træner op til 3 gange om ugen. Som navnet antyder, så er dette et program, hvor man træner hele kroppen til hver træning.

Har man flere end 3 træningspas pr. uge, kan der være fordele ved at gå over til et såkaldt split træningsprogram. Ved split programmer opdeler man kroppen i grupper, som man så træner på forskellige dage. Det kunne eksempelvis være et træk/pres split eller et over/underkropssplit.

Den mest almindelige måde at notere frekvensen på er fra uge til uge. Hvis man eksempelvis laver øvelsen front squat 3 gange om ugen, har man således en frekvens i den øvelse på 3. Har man ligeledes tre træningssessioner på en uge, har man også en frekvens på tre.

For at få gode resultater, er det vigtigt at gøre sig overvejelse om, hvor mange gange man skal træne. Dette kommer selvfølgelig an på flere ting herunder målsætninger samt træningserfaring.

1-3 træningspas pr. uge = Begynder

3-5 træningspas pr. uge = Øvet

5+ træningspas pr. uge = Meget øvet (elite).

Periodisering af et træningsprogram til styrketræning


Periodisering er et udtryk for at træningen, man laver, er opdelt i perioder. Det vil sige, at der for visse tidspunkter er særlige fokuspunkter med træning. Konceptet er ikke mere indviklet end det. Man inddeler sin træningsplan efter bestemte temaer/målsætninger, som der så arbejdes henimod.

Dette gør blandt andet at man kan effektivisere træningstiden. I stedet for at træne med 17 forskellige fokuspunkter på én gang, kan man istedet inddele sin træning i kapitler, således at hvert område for fokus på skift. Læs eventuelt denne guide omkring, hvordan du kommer godt i gang.

Skal man periodisere for at lave et godt træningsprogram? Groft sagt, ja!

Det betyder ikke, at man nødvendigvis skal planlægge sin træning 3 år ud i fremtiden, men det er nødvendigt at have et overblik over, hvad man laver hvornår, for at opnå ens målsætninger.

Laver man det samme hver gang man træner, vil man højest sandsynligt opleve at sidde fast. Heldigvis er det relativt simpelt at implementere periodisering i din træningsplan.

Periodisering Over Tid

Der er overordnet set tre hovedgrupperinger, som man med fordel kan dele sine træninger op efter. Det kan gøre det nemmere at overskue, hvordan træningerne passer sammen i forhold til hinanden også på længere sigt. Disse er:

 • En træningssession = Enkeltstående session.

 

 • En mikrocyklus = Typisk én uge ad gangen.

 

 • En makrocyklus = Typisk én måned ad gangen.

 

Disse tre elementer er nogle af de basale enheder, som træningen kan planlægges ud fra. Dette kan tilpasses alt efter, hvad formålet er. Er man sportudsudøver på konkurrenceplan, så vil det være nødvendigt at periodisere med henblik på at opnå bedst mulige præstation til konkurrence. Er det tilfældet, kan periodiseringen sagtens vare ét år eller flere.

Selvom man ikke træner på konkurrenceplan, er det stadigvæk en god ide, at danne sig et overblik over, hvordan træningen skal forløbe.

Har man et konkret mål om, at stige sit bænkpres med eksempelvis 20 kilo, så giver det rigtig god mening at planlægge langsigtet. Ikke blot hvad næste træning skal indeholde, men også hvad der skal foregå næste uge og måske de næste par måneder.

I nedenstående afsnit vil jeg gennemgå nogle af de mest udbredte metoder til periodisering.

Lineær Periodisering

Som navnet antyder er lineær periodisering enten stigende eller faldene i dets opbygning. Det vil sige, at de variabler, som er blevet gennemgået i tidligere afsnit enten er stigende eller aftagende i den periode træningsplanen varer.

Den mest klassiske måde at anvende lineær periodisering på er ved at stare med en høj volumen for så over tid at intensivere træningen over tid som vist nedenfor:


Der er flere gode grunde til, hvorfor det er en god ide at anvende lineær periodisering. Nogle af de argumenter, der taler for en lineær periodisering er, at denne metode kan:

 

 • Styrke kroppens strukturer herunder ligamenter, sener og knogler på en sikker og kontrolleret måde i kraft af den lineære fremgagsmåde.

 

 • Den lineære opbygning skaber et godt udgangspunkt for at blive komfortabel med teknikken i en øvelse før intensiteten gradvist stiger.

 

 • Man undgår meget store ændringer i intensitet, hvilket er en god ide, hvis man er ny indenfor styrketræning.

Onduleret Periodisering

I denne periodiseringsmodel vil man ikke se samme lineære planlægning. Derimod, så vil man se skiftende intensitet og volumen. Det vil sige at man sagtens kan have en uge, hvor man det første træningspas har en højere volumen (12r x 3 set eksempelvis), hvorefter det næste kan have en lavere volumen (8r x3 set) for så igen at gå tilbage til en højere volumen.


En onduleret træningsplan, kan være med til at rykke din styrke markant fremad i form af følgende:

 • Den ondulerede opbygning gør det muligt, at træne flere forskellige fysiske mål samtidigt herunder: styrke, eksplosiv styrke og hypertrofi.

 

 • Grundet den skiftende struktur ift. volumen og intensitet, kan det skabe god variation i træningen og egner sig godt til erfarne personer.

 

 • Det er muligt at træne øvelser ofte i løbet af en uge (høj frekvens) grundet den skiftende intensitet.

‘Daily Undulated Periodization’ (DUP)

Denne metode omhandler en skiftende træningsintensitet/volumen på daglig basis (hver træningssession). Her kigger man altså på den konkrete træningsdage, som derefter vil have en skiftende struktur. Eksempelvis ses det altså, hvordan intensiteten i uge 1 starter på 5x5r for så at stige til 4x3r og til sidst falde igen om fredagen.

‘Weekly Undulated Periodization’ (WUP)

I denne periodiseringsmetode onduleres træningen på ugentlig basis (hver mikrocyklus). Det vil sige, at der ikke er samme svininger som ved DUP-metoden. Istedet ses disse skift i intensitet eller volumen fra uge til uge istedet for fra dag til dag. Eksempelvis ses det nedenfor, hvordan der fra uge til uge er skiftende intensitet og volumen.

Træningsprogram for kvinder


Gælder der særlige regler for kvinder i forhold til, hvordan man laver et træningsprogram til styrketræning?Der florerer mange myter omkring kvinder og styrketræning.

Det vigtigt at slå fast, at kvinder kan få præcis de samme fordele ved at følge et målrettet træningsprogram til styrketræning, som mænd kan. Der er ikke nogen forskel. Man kan tidligere spekuleret i, om kvinder bør lave andre øvelser end mænd, eller at kvinder ikke bør løfte tunge vægte?

Fordele såsom øget muskelstyrke, stærkere bindevæv, reduceret risiko for skader mm. er alt sammen noget, kvinder kan opnå ved at styrketræne på samme måde som mænd.

Der er ikke forskel på, hvordan man lægger et træningsprogram til kvinder eller mænd!

Om du er kvinde eller mand gælder samme spilleregler. Selvfølgelig skal træningen altid tilpasses efter målsætning og individ, men der er ikke grund til at antage kvinder skal styrketræne på andre måder end man ville gøre som mand. Det kan være nødvendigt at tilpasse træningen alt efter, hvor i cyklussen kvinden er, men ellers er der ikke nævneværdige forskelle.

Træningsprogram for børn


Dette er et emne, der har været diskuteret meget, og noget der stadig ser ud til at dele meningerne i to fløje: Nogen har den opfattelse at børn sagtens kan styrketræne, og det faktisk er rigtig godt for deres fysiske udvikling. I modsatte fløj, vil der være dem, som mener styrketræning er forbeholdt voksne, og at børn ikke har gavn af at løfte tunge vægte.

Børn og unge kan sagtens styrketræne! Det er ikke farligt, men tværtimod rigtig sundt.

Det med til at gøre dem stærkere, forbedre motorisk indlæring og forebygge skader. Programlægning for børn adskiller sig lidt fra voksne på enkelte områder, som bliver gennemgået nedenunder:

Når man tilrettelægger et træningsprogram til styrketræning for børn og unge, er det vigtigt at have teknisk indlæring for øje. Det er meget vigtigt, at man ikke går for hurtigt i gang med tunge øvelser. Start ud med lav eller ingen belastning med fokus på at lære øvelserne korrekt. Både intensitet og volumen bør holdes lav for at undgå at træne til udmattelse.

Når børnene har indlært øvelserne korrekt og gennemgået fysisk tilpasning, kan man langsomt fokusere på at indlære flere øvelser og øge vægten.

Igen er det vigtigt altid at have teknisk indlæring som første prioritet, når man har med børn at gøre!

Lær børn at styrketræning er sjovt

Børn har brug for at lære at bevægelse er sjovt og godt for kroppen. De skal gerne bevare glæden ved at bruge kroppen, så de får gode vaner med sig ind i voksenlivet.

Når man laver et træningsprogram til styrketræning for børn, skal man huske at differentiere fra voksne, som har en anden psykologisk modenhed. Børn har brug for at træningen har et legende element, og det skal kunne fange deres interesse.

Undgå derfor at fokusere for meget på at lave tunge øvelser til udmattelse for hurtigt. Man risikerer at slukke interessen for at træne, og derved er det usandsynligt, at børnene tager styrketræning med sig ind i voksenlivet. Fokuser gerne på at inkorporere lege, hvor børnene bruger hinanden, men stadig indenfor de rammer, som trænerene vurdere som vigtige.

Opsummering

Et godt træningsprogram til styrketræning er specifikt rettet mod dine mål og indeholder progression indenfor det, du ønsker at forbedre dig i. For at få succes med træningen Der er mange variabler, som kan påvirke i hvilken retning, du styrer din træning henimod herunder: Intensitet, volumen, frekvens, tempo og pauselængde.

Gennem periodisering kan du opnå en sammenhængende plan for at nå dine mål. De to mest udbredte periodiseringsmetoder er den lineære og ondulerede metode. Er man ny indenfor styrketræning, er det en fornuftig strategi at starte med en lineær progression.

Er man erfaren indenfor styrketræning, er onduleret periodisering måske et rigtig fint næste skridt at arbejde ud fra.

Planlæg dit træningsprogram langsigtet ud fra ovenstående principper, så er du godt på vej til at nå dine målsætninger!

 

Book et møde så vi kan finde en løsning til dig!

KONTAKT